Team

Ing. Andreas Kern, MSc

Geschäftsführer

Mobil: +43 664 / 822 11 10

E-Mail: ak@ks.at

BM Ing. Robert Sommersguter

Geschäftsführer

Mobil: +43 664 / 822 11 11

E-Mail: rs@ks.at

Ing. Bernd Birnhuber

Geschäftsführer Arbeitssicherheit, Baukoordination

Mobil: +43 664 / 822 11 15

E-Mail: bb@ks.at

Ing. Robert Skumautz

Planung, ÖBA, Mängelbehebung, Energieausweis, Baukoordination

Mobil: +43 664 / 822 11 17

E-Mail: sku@ks.at

Dipl. Ing. Johannes Neubauer

Projektleitung, Architektur, Planung

Mobil: +43 664 / 822 11 12

E-Mail: jn@ks.at

Dipl. Ing. Sabine Kogelnik

Planung, Design, Marketing

Mobil: +43 316 / 81 84 21 24

E-Mail: sk@ks.at

Dipl. Ing. Marco Dilena

Planung, Energieausweis, Ausschreibung

Mobil: +43 316 / 81 84 21 29

E-Mail: md@ks.at

Claudia Schmidt

Planung, Technik

Mobil: +43 316 / 81 84 21 23

E-Mail: cs@ks.at

BM Ing. Gerhard Feierer

ÖBA, Arbeitssicherheit

Mobil: +43 664 / 246 96 45

E-Mail: gf@ks.at

Ing. Stefan Adorjan

Arbeitssicherheit, Baukoordination

Mobil: +43 664 / 822 11 16

E-Mail: sa@ks.at

Ing. Michael Wolfger

Planung

Mobil: +43 316 / 81 84 21 25

E-Mail: mw@ks.at

Ing. Patrik Maierhofer

ÖBA, Arbeitssicherheit

Mobil: +43 664 / 822 11 18

E-Mail: pm@ks.at

Dipl. Ing. Jakob Derler

Örtliche Bauaufsicht

Mobil: +43 664 / 510 47 32

E-Mail: jd@ks.at

Michaela Fürst-Wieser

Sekretariat

Mobil: +43 316 / 81 84 21 19

E-Mail: mf@ks.at

Viktoria Stelzl

Assistentin der Geschäftsführung

Mobil: +43 316 / 81 84 21

E-Mail: vs@ks.at

Dipl. Ing. Lena Huber

Planung, Architektur

Mobil: +43 316 / 81 84 21 25

E-Mail: lh@ks.at

Dipl.-Ing. Malte Brendemühl, B.ATCM

Architektur, Planung

Mobil: +43 316 / 81 84 21 30

E-Mail: mb@ks.at

Dipl. Ing. Kevin Stockner

ÖBA, Ausschreibung

Mobil: +43 316 / 81 84 21 31

E-Mail: ks@ks.at

Mag. André Moser

Projektleitung

Mobil: +43 316 / 81 84 21 30

E-Mail: am@ks.at